SERVEIS
Desenvolupament i fabricació de prototipus o petitas sèries en totes les nostres competències.
Col·laboració amb la indústria en projectes conjunts de R+D amb caràcter nacional o europeu.
Estudis de viabilitat tècnica i econòmica.
Formació industrial i acadèmica a mida.
Enginyeria inversa (més informació al CNM), anàlisi d'errors.
Serveis de suport al client

Estudis i estimacions
Al Departament Comercial tenim una àmplia experiència en aplicacions de microelectrònica, i podem entendre els problemes de cada client i proposar, sense cap mena de compromís, la solució més adient.


• Informació i formació sobre tecnologies de la microelectrònica.


Contacte: Dt@cnm.es