OFERTA


L'avançada infrastructura del CNM, que inclou el procés de producció en una de les sales blanques més flexibles d'Europa, permet la col·laboració amb la indústria en el desenvolupament de projectes de R+D i, també, la distribució de prototipus i volums petits.
Aquesta capacitat ens deixa en posició de permet al seu abast una oferta única en tecnologies microelectròniques amb un valor afegit i a la mida de les seves necessitats.

ASICS (CMOS 2.5 µm)

Circuits integrats dissenyats per a una aplicació específica. Xips per encàrrec que inclouen funcions analògiques i digitals. Les indústries que utilitzen un gran nombre de components en els seus productes, sovint els poden substituir per un sol ASIC, amb la conseqüent reducció del cost, millora del rendiment i una reducció significant del tamany, el pes i el consum.

D+T Microelectrónica AIE, dissenya i fabrica prototipus i sèries de circuits integrats "a la mida de les seves necessitats". L'optimització de cada disseny deriva en una reducció del cost, millora de la fiabilitat, millora del rendiment i assegura la confidencialitat del circuit. Això afavoreix la incorporació en sectors ben diversos, des del de l'automòbil fins al de l'enllumenat, o des del mèdic fins al lúdic.

Més informació a CNM:
KitCnm
Tecnologies

MCM

La solució que ofereixen els "mòduls multixip" permet la fabricació de dos o més xips muntats sobre un sol substrat. Això ofereix una sèrie considerable d'avantatges en termes de funcionalitat i reducció del tamany, i la integració de circuits i dissenys convencionals de diferents tecnologies. El mòdul multixip (MCM) suposa, en l'àmbit del sistema, una solució per encapsular amb unes mides molt reduïdes circuits integrats monolítics fabricats amb diferents tecnologies. El muntatge es realitza usant substrats de silici que, alhora, permeten la integració de funcions que seria costós introduir a d'altres tecnologies.
Els MCM representen una solució ràpida al problema de produir sistemes complets basats en xips fabricats amb tecnologies fonamentalment incompatibles (Si amb AsGa, circuits de potencia i lògics, etc.).


Més informació a CNM:
Mòduls multixip
  

Microsistemes

Un microsistema és un sistema intel·ligent en miniatura que pot incloure sensors, el processament de senyals i/o funcions d'actuació. Els sensors o actuadors interactuen amb l'entorn mesurant una combinació de les següents formes d'energia: elèctrica, mecànica, òptica, química, biològica o magnètica. Els microsistemes es poden integrar en un sol xip o en un multixip híbrid. Els sensors i actuadors dels coixins de seguretat dels cotxes, els aparells de mesurament dels nivells sanguinis de sucre i els moduladors de dosi d'insulina per als diabètics, són alguns exemples de microsistemes.

Un microsistema de silici és un sistema essencialment electrònic, d'unes dimensions extremadament reduïdes que integra, a més de les funcions electròniques, altres funcions, químiques, biològiques, físiques, etc., usant la tecnologia micromecànica del silici. Combina en un sol mòdul (MCM) monolític o híbrid, un sensor i/o actuador connectat(s) al món real, junt amb funcions de càlcul o processament de senyals, produïts amb tecnologia microelectrònica clàssica.
Els sensors de pressió, acceleració, força, temperatura, contaminació, pH etc., equipats amb microelectrònica intel·ligent, són els productes que més sovint es desenvolupen actualment en microsistemes.

Més informació a CNM:
Activitat de microsistemes
Transductors químics

Dispositius de potència

Els dispositius en estat sòlid per a la regulació i control d'alta tensió i/o corrents altes.
Els dispositius de potència dels tipus DMOS, VDMOS, IGBT etc., per al contol d'alta tensió o corrent, amb temps de resposta ràpids, són una de les especialitats de D+T Microelectrónica AIE, tant pel que fa al disseny avançat com a la fabricació de volums baixos i mitjans.

Més informació al CNM:
Dispositius i sistemes de potència

  
Contacte: Dt@cnm.es