INTRODUCCIÓ

D+T Microelectrónica, A.I.E. és una associació d'interès econòmic responsable de gestionar el funcionament de la sala blanca del CNM, i posar a l'abast de la indústria solucions microelectròniques que compleixin el cicle Disseny - Desenvolupament - Producció.

La finalitat de D+T Microelectrónica, A.I.E. és facilitar la incorporació de tecnologies microelectròniques en productes industrials, dissenyant, desenvolupant i produïnt xips ajustats a necessitats específiques.

La sala blanca de CNM i la infrastructura existent al centre de Bellaterra (Barcelona) ofereixen a la indústria, i especialment a les petites i mitjanes empreses, l'oportunitat d'introduir tecnologia microelectrònica en els seus productes.

Les àrees de disseny i proves, juntament amb la producció de xips amb tecnologia de silici, permeten la fabricació de circuits integrats, dispositius especials i microsistemes ajustats a les seves necessitats. L'evolució, de l'electrònica convencional a la tecnologia microelectrònica, és una valuosa alternativa que permet que la indústria assoleixi el rendiment i els costos que calen per fer competitius els seus productes.

La tecnologia microelectrònica ajuda a adquirir un valor afegit que permet introduir millores per esdevenir més competitius i, en alguns casos, n'assegura la futura viabilitat.

Socis:

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) amb una participació majoritària.

Les següents entitats configuren la participació industrial:

BIOSYSTEMS S.A.
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.
COMPONENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICOS S. Coop. Ltda. (MCC Group - Mondragón Corporación Cooperativa)Contacte: CNM. Campus UAB, Bellaterra, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona NIF: V60878857. info@dtm.es