(Informació en pàgines interiors tan sols disponible en anglès)
INTRODUCCIÓ

Les instal·lacions de la Sala blanca del CNM-IMB són especialment adients per a projectes de R+D per la flexibilitat dels seus processos. Estan molt ben equipades i el seu personal té una llarga experiència i perícia en el processament i caracterització de dispositius de silici.

Malgrat aquesta flexibilitat, l'organització, la gestió i els procediments d'ús estan ben establerts i es poden considerar pràcticament industrials. Aquests procediments garanteixen la qualitat del sistema en termes de fiablitat i repetició, que són de vital importància per a finalitats formatives i d'investigació.

Les tecnologies disponibles a la Sala Blanca són no només un encadenament de processos, sinó tecnologies consolidades que permeten obtenir resultats reproduiïbles, amb una fiabilitat i uns rendiments de producció industrialment homologats. Un altre dels punts destacables és la completesa dels processos que s'ofereix, que fa factible l'existència de tecnologies operatives, des del disseny del dispositiu fins a la seva encapsulació i prova, passant pel procés de fabricació (processos inicials i finals).

Així mateix, en l'actualitat es disposa d'un Laboratori de Nanofabricació on s'integran les eines de nanolitografia amb altres processos tecnològics disponibles a la Sala Blanca del CNM-IMB per a la fabricació de nonoestructuires, nanodispositius i nanosistemes.

Al Laboratori de Microsistemes, disenyat especialment per a acollir les tècniques de micromecanització de silici i els corresponentes prosessos de caracterització, és troban a disposició de la comunitat acadèmica i industrial les tecnologies específiques per a la realització de Microsistemes.
 
Contacte:Contacte: Dt@cnm.esDt@cnm.es